0909 198 449

Hotline bán hàng

0988 552 449

Hỗ trợ kỹ thuật

Converter bộ chuyển đổi

Bộ chuyển đổi quang điện (Fiber Optic Media Converter) là sản phẩm chuyển đổi tín hiệu từ dạng điện sang tín hiệu dạng quang và ngược lại.

Bộ chuyển đổi qung điện chuyển đổi tín hiệu chạy trên mạng cáp đồng sang tín hiệu chạy trên mạng cáp quang mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống mạng. Dựa trên chức năng này, người điều hành mạng có thể nâng cấp hệ thống từ cáp đồng(cáp xoắn cặp UTP, FTP) lên cáp quang mà chỉ tốn rất ít ngân sách, nhân lực và thời gian.