0909 198 449

Hotline bán hàng

0988 552 449

Hỗ trợ kỹ thuật

Thiết bị viễn thông

Cuộc cách mạng trong ngành viễn thông không dây bắt đầu vào thập niên 1900. Viễn thông là việc truyền dẫn thông tin giao tiếp qua một khoảng cách đáng kể để về địa lý, là việc dùng các thiết bị điện như máy điện báo, điện thoại, máy telex, cũng như dùng thông tin liên lạc vi ba, vô tuyến, sợi quang và kết hợp với vệ tinh thông tin và Internet.

Thiết bị viễn thông giúp  con người có thể liên kết với nhau một cách dễ dàng hơn vì đây là lĩnh vực được đẩy mạnh trên toàn cầu chứ không nói riêng bất cứ quốc gia nào. Ở các quốc gia hiện nay, đầu tư cho thiết bị viễn thông cũng là cách để phát triển đời sống của người dân ngày càng tốt hơn và thúc đẩy xã hội tiến nhanh hơn. So với trước đây, khi chưa có thiết bị viễn thông thì việc liên lạc với giao tiếp của con người diễn ra rất khó khăn hơn, hiện nay con người có thể liên lạc với nhau, tìm hiểu thông tin dễ dàng mà không bị giới hạn bởi thời gian hay cả về khoảng cách địa lý.