0909 198 449

Hotline bán hàng

0988 552 449

Hỗ trợ kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mikrotik Router OS

VB 5 năm trước 7676 lượt xem

Router OS có thể được cài đặt trên một máy tính bình thường để biến máy tính thành một con router tích hợp rất nhiều chức năng như: Routing, Firewall, Bandwidth

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mikrotik Router OS bài viết sưu tầm Viettuan
  Mikrotik Router OS là hệ điều hành dung cho phần cứng RouterBoard của Mikrotik.
  Router OS có thể được cài đặt trên một máy tính bình thường để biến máy tính thành một con router tích hợp rất nhiều chức năng như: Routing, Firewall, Bandwidth management, wireless access point, backhaul link, hostpot gateway, VPN server,…
  Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt Mikrotik Router OS trên PC:
  Cài đặt cơ bản:
  Mikrotik Router OS rất nhẹ nên chỉ cần một máy tính cấu hình thấp chạy là được
  Truy cập https://mikrotik.com/download/archive
  chọn phiên bản muốn cài đặt, sau đó tải phiên bản file đuôi “ISO”

  Sau đó dung chương trình Burn disk như “UltraISO” burn file iso ra đĩa CD và tiến hành cài đặt:
  Sau khi boot vào đĩa CD cài đặt, ta được giao diện như sau:

  Trên màn hình sẽ hiện một số tùy chọn các gói chức năng, tùy theo nhu cầu sử dụng. ở đây mình bấm phím “a” để chọn hết.
  Sau đó nhấn “I” để tiến hành cài đặt.
  Nó sẽ hỏi bạn có muốn giữ lại cấu hình cũ không? Chọn N (No)
  Và cảnh báo: tất cả dữ liệu sẽ bị xóa! Có tiếp tục không? Chọn Y (Yes)
  Quá trình cài đặt hoàn tất, khởi động lại.  Sau khi khởi động lại chương trình, sẽ hiện ra màn hình đăng nhập:  Usernam: admin / Password: mặc định là trống
  Màn hình sau khi đăng nhập:  Sử dụng Winbox để quản lý & cấu hình Mikrotik Rouster OS:
  Tải Winbox từ link https://mikrotik.com/download

  Winbox là tiện ích dung để cấu hình Mikrotik Router OS bằng giao diện đồ họa nhanh chống và đơn giản.
  Trước tiên chúng ta cần đặt IP cho Mikrotik Router OS:

  Sau đó mở Winbox và nhập địa chỉ IP vào:


  Và đây là giao diện của cấu hình của Mikrotik


  Hướng dẫn cấu hình Mikrotik Router OS
  Cấu hình LAN-DHCP server trên Mikrotik Router OS
  Trước tiên đổi tên Port để phân biệt cổng cho dể sử dụng
  Vào Interface, nhấp đôi vào port cần sửa đổi


  Thay đổi ở phần Name là xong
  Cấu hình LAN cho Mikrotik 
  Vào IP-Address chọn Add

   

  Address: IP Address GateWay và Network Mask
  Network: Lớp mạng
  Interface: Port Ethernet cấu hình LAN
  Tương tự cho các cổng LAN còn lại

  Cấu hình DHCP cho Mikrotik
  Vào IP-DHCP Server-DHCP chon DHCP Setup  Chọn Port Ethernet cần cấu hình


  Địa chỉ lớp mạng và Netmask


  Địa chỉ gateway

  Dãy địa chỉ IP Pool


  DNS

  Làm tương tự với những cổng còn lại

  Cấu hình Load Balancing nhiều WAN
  Cấu hình nhiều tài khoảng đường truyền
  - Cấu hình địa chỉ IP cho WAN tùy thuộc loại hình là PPPoE hoặc Static IP
  - Cấu hình PPPoE client
  Vào Interface- interface chọn Add new-PPPoE Client

   

  Name: đặt tên cho cổng WAN1
  Interfaces: Chọn cổng WAN tương ứng

  User + Password: tài khoản đường truyền ISP Wan 1
  Tương tự cấu hình với các cổng WAN tiếp theo

  Quy nhóm IP, ta cấu hình như sau:
  Vào IP-Firewall-Address List


  - Cấu hình IP WAN và quy nhóm
  Với các đường truyền WAN phải xác định địa chỉ IP tĩnh và cấu hình Address list sử dụng chung một tên nhóm Address List cho các IP WAN trên các đường truyền khác nhau.

   


  Nat Masquerade cho các đường truyền WAN
  Vào IP-Firewall-NAT chon add
  Cấu hình NAT

  Chain: Chọn srcnat 
  Out. Interface: chọn tương ứng cho từng đường truyền WAN


  Tại tab Action: chọn mục Action là masquerade
  Tiếp tục cấu hình tương ứng với các đường truyền WAN còn lại

  Cấu hình các quy tắc Mangle-Load Balancing
  Vào IP- Firewall-Mangle chọn Add

  Chain: chọn Prerouting (cơ chế định tuyến trước)

  Src. : Nhóm địa chỉ IP source kết nối ra Internet (Local Address List)
  Dst, : Nhóm địa chỉ WAN đường truyền


  Action: chọn Accept
  Kết nối các Local với nhau

  Tất các các lưu lượng từ Interface Local được phép kết nối tới WAN
   

   


  Cách đánh dấu nhãn cho tất cả các kết nối từ bên ngoài

  Chain: chọn cơ chế prerouting
  In. Interface: Interface sẽ kết nối từ ngoài vào Router
  Connection Mark: áp đặt đối với các kết nối chưa được đánh dấu


  Action: chọn mark connection để tạo new mark
  New Connection Mark: đặt tên nhãn cho mark connection
  Tương tự như trên tạo các New Connection Mark cho các wan2, wan3,…

  Tạo một chính sách định tuyến mới sẽ được nhảy tới:
   

   

  Action: chọn jump
  Jump target: đặt tên cho jump
  Cấu hình định tuyến cho upload gói tin từ kết nối được đánh dấu nhãn (từ Local ra WAN)

  Áp đặt đối với các kết nối đã được đánh dấu


  Nhóm địa chỉ IP Source

  Đặt tên nhãn cho mark routing
  Tương ứng tạo các new routing mark ứng với các connection mark wan2, wan3, …

  Cấu hình đánh dấu nhãn định tuyến cho các gói trả lời về router (internet vào WAN)

  Chain: chọn Output
  Connectoin Mark: áp đặt các kết nối được đánh dấu nhãn kết nối


  Action: mark routing
  Gán nhãn mark routing tương ứng
  Tương tự tạo các cấu hình Output2, output3,… với các nhãn mark routing là wan2_traffic, wan3_traffic

  PCC chia lớp cho mỗi kết nối

   


  Chia 2 đường và số dư lựa chọn


  Lựa chọn loại Dst. Address là tất cả các loại địa chỉ loại trừ địa chỉ local


  Gán Connection mark
  Tương ứng với các kết nói còn lại

  Sau khi cấu hình xong ta có bản quy tắt mangle


  Cấu hình Router
  Cấu hình default router cho các IP WAN


  Cấu hình Gateway Interface
  Distance: thiết lập ưu tiên dự phòng khi một đường WAN gặp sự cố, đường có Distance nhỏ nhất sẽ được dùng để thay thế cho đường bị sự cố
  Tương tự cấu hình cho các WAN khác

  Tiếp theo cấu hình Default Router cho LoadBalancing


  Gateway: cấu hình gateway Interface
  Distance: đặt Distance nhỏ nhất để ưu tiên chạy routing loadbalancing
  Routing Mark: gán mark routing
  Tương tự cấu hình cho các WAN mark routing khác


  Cấu hình DNS
  Vào IP-DNS và cấu hình DNS như sau:


  Cấu hình NAT PORT
  Vào IP-Firewall-Nat chọn Add

  Chain: dstnat
  Protocol: chọn giao thức
  Dst. Port: 456
  In. Interface: cổng WAN mạng Internet


  Action: chọn dst-nat tương ứng trong Chain
  To Addresses: Chon Ip
  To port: 465

  Đây là một số hướng dẫn cấu hình cơ bản của Mikrotik Router OS, Cám ơn vì đã xem

  Nguồn Viettuan

  Tin Liên Quan

  Bình luận bài viết

  • Hãy là người bình luận đầu tiên !